O autorze

 

Lama Ole Nydahl jest wysoko wykwalifikowanym nauczycielem medytacji w tradycji buddyzmu szkoły Karma Kagyu. W roku 1969 podczas podróży poślubnej ze swoją żoną Hannah do Tybetu spotkał XVI Karmapę - mistrza medytacji i głowę szkoły Karma Kagyu. Nydahlowie zostali jego pierwszymi zachodnimi uczniami. Po trzech latach studiów XVI Karmapa poprosił ich, żeby zapoznali z Diamentową Drogą ludzi Zachodu. W listopadzie 1972 rozpoczęli więc nauczanie buddyzmu na Teachers’ College w Danii. Od tego czasu Lama Ole podróżuje, organizuje kursy medytacyjne i prawie codziennie daje... więcej »

 

 

Kursy Poła

W buddyzmie tybetańskim istnieje medytacja "świadomego umierania", zwana "Poła", którą można w obliczu śmierci zastosować dla siebie, a także dla innych, kiedy przyjdzie ich czas. Wykonuje się ją, żeby później w decydującym momencie zastosować zręczność w tej medytacji dla przyniesienipomocy sobie, przyjaciołom czy znajomym. Jest to bardzo wyjątkowa praktyka medytacyjna, szybka, łatwa do zastosowania i pełna mocy. Lama Ole Nydahl od 1987 roku, na prośbę Tengi Rinpocze i Szamara Rinpocze przekazuję tę medytacje wielokrotnie w roku na całym świecie - w kursach tych biorą udział tysiące uczniów. więcej »

 

 

Wywiad z Lamą Ole Nydahlem

W wywiadzie przeprowadzonym przez redakcję “Buddhismus Heute” Lama Ole Nydahl i Caty Hartung wyjaśniają, w jaki sposób udało im się przekazać tybetańską wiedzę na temat śmierci i odrodzenia w sposób zrozumiały dla współczesnych ludzi z kręgu kultury europejskiej. Autor gromadził materiały do tej książki przez ponad dwadzieścia lat. Bezpośrednim powodem jej powstania książki były osobiste doświadczenia Lamy. Wywiad zawiera wiele podstawowych informacji, których dokładne wyjaśnienie znajdziemy w książce... więcej »

 

 

 

Inne książki Lamy Ole Nydahla

Lama Ole Nydahl jest autorem wielu książek. Pozycje takie jak "Buddowie Dachu Świata" i "Dosiadając tygrysa" to pasjonujące opowieści o latach nauki u największych mistrzów medytacji, o rozwoju buddyzmu Diamentowej Drogi w Europie i obu Amerykach. Książki "Wielka Pieczęć", "O naturze rzeczy" "Budda i Miłość" wyjaśniają, w sposób zrozumiały dla współczesnego czytelnika, liczące 2500 lat najwyższe nauki Buddy. Natomiast esencję nauk buddyzmu Diamentowej Drogi możemy znaleźć w publikacjach takich jak "Bungee Mądrosci" i "Z bogactwa umysłu". Wszystkie książki dostępne są w języku polskim. - więcej na temat książek - www.buddyzm.pl