Kursy Poła - Świadome umieranie

 

Świadome umieranie (tyb. poła) jest praktyką medytacyjną, której Lama Ole Nydahl naucza podczas specjalnych kursów wielokrotnie w ciągu roku. Pomaga ona dobrze przygotować umysł na śmierć ciała. Dzięki znajomości tej medytacji będziemy również mogli pomóc osobom umierającym.

 

Udział w kursie poła wymaga dłuższego przygotowania. W wielu ośrodkach buddyjskich znajdziemy wyjaśnienia i tekst do praktyk wprowadzających i medytacji, które należy wykonać przed wzięciem udziału w takim kursie świadomego umierania.

 

Nauki buddyjskie zawierają pełen opis przebiegu procesu umierania, samej śmierci, a także stanu pośredniego pomiędzy śmiercią a ponownym odrodzeniem. Wielu nauczycieli i mistrzów buddyjskich, dzięki pogłębionej w medytacji przejrzystości świadomości, zebrało doświadczenia na temat procesu śmierci. Rozwinęli oni efektywne metody pomagające umysłowi opuścić ciało w najlepszy możliwy sposób. Dzięki temu umysł może trafić do stanu, w którym są najlepsze warunki do jego dalszego rozwoju i rozpoznania jego prawdziwej natury.

 

Praktyka poła była od wielu stuleci przekazywana zawsze przez nauczyciela bądź mistrza medytacji uczniowi. Lama Ole Nydahl otrzymał przekaz praktyki Poła od wielu tybetańskich mistrzów i jest obecnie głównym nauczycielem tej medytacji na Zachodzie. Nauczana przez niego poła pochodzi z tradycji buddyzmu tybetańskiego szkoły Ningma.