O książce

 

Najnowsze badania naukowe dotyczące doświadczeń związanych ze śmiercią wskazują, że świadomość potrafi funkcjonować bez ciała. Dlatego tak wiele poglądów współczesnej nauki na proces umierania stanowi uzupełnienie liczących sobie dwa i pół tysiąca lat odkryć Buddy. Z buddyjskiej perspektywy śmierć jest przemianą. W szczególności buddyzm tybetański dysponuje niezwykłą psychologiczną wiedzą na temat procesu umierania i tego, co się dzieje po śmierci – kiedy umysł funkcjonuje bez materialnego ciała i odradza się ponownie jako człowiek lub inna istota... więcej »

 

 

Inne książki Lamy Ole Nydahla

Lama Ole Nydahl jest autorem wielu książek. Pozycje takie jak "Buddowie Dachu Świata" i "Dosiadając tygrysa" to pasjonujące opowieści o latach nauki u największych mistrzów medytacji, o rozwoju buddyzmu Diamentowej Drogi w Europie i obu Amerykach. Książki "Wielka Pieczęć", "O naturze rzeczy" "Budda i Miłość" wyjaśniają, w sposób zrozumiały dla współczesnego czytelnika, liczące 2500 lat najwyższe nauki Buddy. Natomiast esencję nauk buddyzmu Diamentowej Drogi możemy znaleźć w publikacjach takich jak "Bungee Mądrosci" i "Z bogactwa umysłu". Wszystkie książki dostępne są w języku polskim. - więcej na temat książek - www.buddyzm.pl

 

Opinie

Książka "O śmierci i odrodzeniu" Lamy Ole Nydahla odpowiada w sposób jasny i logiczny na podstawowe pytania dotyczące naszej egzystencji, zadawane od wieków przez filozofów, psychologów i naukowców w każdej kulturze. Dziś mamy możliwość przyjrzeć się i porównać poglądy na temat umierania i tego, co dzieje się z nami po śmierci, wyrażane w kulturze europejskiej i dalekowschodniej. Czy śmierć to naturalna kolej rzeczy? Czy trzeba się jej bać? Jak umierać godnie? Co dzieje sie z nami po śmierci? więcej »

 

Fragmenty książki

Prezentujemy wybrane fragmenty z poszczególnych rozdziałów z książki Lamy Ole Nydahla "O śmierci i odrodzeniu" więcej »