Lama Ole Nydahl

"O śmierci i odrodzeniu"

 

Dokąd odchodzimy? Co czujemy, gdy umieramy? Czy możemy umierać świadomie? Buddyzm tybetański posiada, popartą doświadczeniem medytacyjnym praktykujących, szczególną wiedzę na temat śmierci i procesu umierania. W swojej książce Lama Ole Nydahl w sposób zrozumiały dla naszej kultury wyjaśnia, jak każdy z nas może wykorzystać buddyjskie nauki, aby lepiej żyć i lepiej umierać. Opisuje, czego możemy oczekiwać w momencie śmierci i w jaki sposób się do niej przygotować - jak pozbyć się samemu lęku przed nią i jak pomóc w tym innym. Pokazuje, że śmierć to naturalna kolej rzeczy i powinniśmy ją traktować jako część życia. Zrozumienie tych procesów pozwoli nam patrzeć bez obaw w przyszłość i stać się prawdziwym źródłem wsparcia dla otoczenia.

 

Aktualności

 

16 kwietnia w księgarni Traffic Club w Warszawie odbyło się spotkanie
z autorem książki Lamą Ole Nydahlem oraz zaproszonymi gośćmi -
psychologiem Wojciechem Eichelbergerem oraz profesorem onkologii
Cezarym Szczylikiem. Spotkanie miało formułę otwartego dla
publiczności panelu dyskusyjnego poświęconego praktycznemu
przygotowaniu do śmierci. Zapraszamy do obejrzenia relacji
z tego spotkania. więcej »

Fundacja FDMP udzielila finansowego wsparcia w profesjonalnym udzwiękowieniu panelu. 

 

 

 

 

 

Lama Ole Nydahl na temat książki
Zapraszamy do obejrzenia

To jest książka o śmierci i umieraniu. Ludzie zadają nam dużo pytań na ten temat, chcieliby się wielu rzeczy dowiedzieć. Co możemy na ten temat powiedzieć? Umysł jest nieograniczony. Nie ma początku ani końca. Nie urodził się i nie umrze. To bardzo ważna informacja. Kolejna część tej książki dotyczy tego,  jak można przy pomocy wiedzy buddyzmu tybetańskiego pomagać umierającym w przygotowaniu się do śmierci. Najważniejszym zadaniem tej książki jest to, aby po jej lekturze ludzie potrafili myśleć o śmierci bez lęku - by byli w stanie odnosić się do niej jak do nieoddzielnej  części życia.

 

Lama Ole Nydahl

Lama Ole Nydahl jest wysoko wykwalifikowanym lamą i nauczycielem medytacji w tradycji buddyzmu tybetańskiego szkoły Karma Kagyu. Wraz z żoną Hannah w 1969 roku zostali jednymi z pierwszych zachodnich uczniów największego mistrza medytacji tamtych czasów, XVI Karmapy. Po trzech latach studiowania buddyjskiej filozofii, nauki medytacji oraz po otrzymaniu przekazu wyjątkowej dla Diamentowej Drogi praktyki świadomego umierania (tyb. Poła), Ole Nydahl na prośbę XVI Karmapy rozpoczął nauczanie buddyzmu w Europie. Od tego czasu Lama Ole, podróżując z naukami po całym świecie, przekazuje błogosławieństwo linii, dając wykłady niemal każdego dnia w innym mieście. Lama Ole Nydahl założył 600 ośrodków Diamentowej Drogi w 44 krajach na świecie. Jest autorem wielu książek, m.in.: „O naturze rzeczy”, „Budda i miłość”, „Buddowie dachu świata”, „Dosiadając tygrysa”, „Wielka Pieczęć”.
Więcej na: www.lama-ole-nydahl.pl »

Buddyzm Diamentowej Drogi na Świecie

Budda przekazywał nauki dostosowując je do możliwości swoich uczniów – w ten sposób powstało wiele tradycji, szkół i stylów praktyki. Diamentowa Droga to najbardziej inspirujące nauki Buddy – ich celem jest wykorzystywanie potencjału tkwiącego w każdej sytuacji. Praktyka buddyzmu Diamentowej Drogi opiera się na trzech filarach: poglądzie, że wszystkie istoty i zjawiska są doskonałe, medytacji – przekształcającej ten pogląd w bezpośrednie doświadczenie oraz skutecznym działaniu, wypływającym z uzyskanego w ten sposób wglądu. Praktykowanie nie ogranicza się zatem tylko do medytacji, ale jest możliwe w każdym momencie codziennego życia. Buddyzm Diamentowej Drogi dynamicznie rozwija się w Europie i obu Amerykach.
Więcej na: www.diamondway-buddhism.org »

Buddyzm Diamentowej Drogi w Polsce

Pierwszy polski ośrodek buddyzmu Diamentowej Drogi powstał w Krakowie w 1976 roku. Od tego czasu buddyzm w naszym kraju rozwija się dynamicznie. Dziś nasze ośrodki i grupy znajdują się prawie w każdym mieście w Polsce. Wszyscy zainteresowani buddyzmem Diamentowej Drogi spotykają się w nich na wspólnych medytacjach lub podczas wykładów nauczycieli buddyjskich. Podstawową praktyką wykonywaną w ośrodkach jest medytacja Trzech Świateł, ułożona i przekazana przez XVI Karmapę Rangdziung Rigpe Dordże specjalnie dla ludzi Zachodu. Medytacje odbywają się regularnie kilka razy w tygodniu, są prowadzone po polsku i trwają około trzydziestu minut. Każdy, nieodpłatnie, może wziąć w nich udział. Nie wymagają specjalnych przygotowań.
Więcej na: www.buddyzm.pl »